Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD "Kraina Rawki", które dotyczą:

  • przesunięć środków między przedsięwzięciami ze względu na uwolnienie różnic kursowych,
  • zwiększenia liczby wskaźników produktów dla poddziałania 1.1.4 i 2.1.1,
  • zwiększenia wartości premii na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia usług noclegowych do 100 000 zł.

Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 27 stycznia 2022 r. Zmiany zostały oznaczone komentarzami oraz czerwonym kolorem. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.