Jesteśmy w trakcie realizacji naszego nowego projektu współpracy pn. „Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi”. Jednym z zadań projektu jest budowa i montaż nowych oraz naprawa istniejących gniazd bociana białego na naszym obszarze działania.

Nowe gniazda w Cielądzu, Mroczkowicach (gmina Cielądz), Lutoborach (gmina Sadkowice), Budy Kałki (gmina Puszcza Mariańska) oraz Woli Pękoszewskiej (gmina Kowiesy) już stoją i czekają na nowych bociany!

Naprawione zostały 3 gniazda.  W Lewinie i w Rudce (gmina Sadkowice) zamontowano platformy, ponieważ gniazda znajdowały się na słupach energetycznych bezpośrednio na przewodach i stwarzały zagrożenie. W Podskarbicach Szlacheckich (gmina Regnów) zamontowana została  platforma na drzewie i powycinane gałęzie wokół gniazda. Teraz bociany mają bezpieczny start do lotu i lądowanie.

Do remontu pozostało jedno gniazdo w Regnowie. Na słupie wolnostojącym zostanie zamocowana platforma z zaczątkiem gniazda bocianiego.

Projekt realizujemy z sąsiednim LGD -„Gniazdo” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.