W ramach projektu współpracy „Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi” realizowanego wspólnie przez LGD „Kraina Rawki” i LGD „Gniazdo” stworzyliśmy biuletyn informacyjny o bocianach.

Zachęcamy wszystkich do lektury niniejszego opracowania, które przedstawia kilka ciekawostek o mało znanych faktach z życia bocianów oraz zwraca uwagę na miejsce jakie ten ptak zajmuje w polskiej kulturze i krajobrazie, a także na potrzebę ochrony gatunku.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.