Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza na szkolenie on-line dla osób zainteresowanych uzyskaniem premii na podejmowanie działalności gospodarczej za pośrednictwem LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie skierowane jest do przyszłych wnioskodawców z obszaru LGD tj. gminy: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka(obszar wiejski), Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek. Szkolenie ma na celu przygotowanie do aplikowania o wsparcie w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady i zobowiązania oraz najczęściej popełniane błędy przy realizacji takich projektów.

Termin szkolenia: 13 kwietnia 2022 roku w godz. 10:00 - 15:30

Program ramowy:

 1. Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 2. Zakres rzeczowy operacji – uzasadnienie celowości, zasadności i racjonalności planowanych do poniesienia kosztów.
 3. „Kwalifikowalność” kosztów operacji na przykładzie różnych projektów.
 4. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej.
 5. Omówienie zasad oceny i wyboru operacji – najważniejsze elementy oceny oraz lokalne kryteria wyboru operacji i ich wpływ na kształt dokumentów aplikacyjnych, w szczególności biznesplanu.
 6. Omówienie wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników do wniosku o przyznanie pomocy.
 7. Zasady dokumentowania posiadania odpowiednich pozwoleń, zezwoleń lub innych formalnych dokumentów - w zależności od wnioskowanego zakresu wsparcia lub rodzaju prowadzonej działalności.
 8. Omówienie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów do projektów, w zakresie których pojawiają się roboty budowane. Obowiązek załączania kosztorysów inwestorskich, pozwoleń na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
 9. Zakres robót budowlanych nie wymagających posiadania pozwoleń lub zezwoleń.
 10. Omówienie biznesplanu.
 11. Dodatkowe pytania.
 12. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie e-learningowej, umożliwiającej aktywną komunikację między trenerem, a uczestnikami w czasie rzeczywistym. Korzystanie z niej jest bardzo proste – każdy uczestnik otrzyma na adres e-mail elektroniczne materiały szkoleniowe wraz z indywidualnym loginem i hasłem do platformy elearningowej oraz odnośnikami do trzech modułów szkolenia.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE.

Udział w szkoleniu może wziąć maksymalnie 25 osób. O udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Wymóg: Każdy uczestnik musi posiadać indywidualny adres poczty elektronicznej oraz dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Formularz zgłoszeniowy:  https://forms.gle/1j8YbW5KMNPZp5Yx5

Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 11.04.2022 r.

Osoba do kontaktu: Marta Dudek tel. 695 700 565, e-mail: biuro@krainarawki.eu

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Premia szkolenie (1)