Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i osoby zainteresowane podjęciem współpracy biznesowej z partnerami litewskimi na wyjazd studyjny...
Wczoraj w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku podpisaliśmy 6 umów na realizację grantów w ramach...
Informujemy, iż beneficjenci w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 mogą ubiegać się o zmianę umowy przyznania pomocy.Zmiany mogą...
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) wprowadzającej m.in....
Dnia 07 maja 2018 roku w Hotelu Arkada w Niwnej (gm. Rawa Mazowiecka) miało miejsce...
Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” po uwagach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przygotowało propozycje zmian lokalnych kryteriów...
Postęp realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego dla realizacji projektu Nr RPPD.09.01.00-20-0001/16 pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących...
Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przygotowało propozycje zmian kryteriów wyboru operacji w ramach projektów grantowych. Potrzeba...
Page 2 of 2 1 2