Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach LSR LGD "Kraina Rawki" w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Doprecyzowany został zapis dotyczący działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub skrócenia łańcuchów dostaw nieprzetworzonej i niskoprzetworzonej żywności.

Uwagi do propozycji zmian w kryteriach wyboru operacji prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 10 lutego 2022 roku. Zmiany zostały zaznaczone czerwonym  kolorem. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.