Dnia 18 lutego 2022 r. w siedzibie LGD „Kraina Rawki” w Starej Rossosze odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” w 2021 roku oraz ocena procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, osiągniętych rezultatów, analiza zmian otoczenia i ich wpływ na realizację wskaźników oraz osiągnięcie celów założonych do realizacji w LSR.

Warsztat poprowadziła Dyrektor biura LGD „Kraina Rawki” Pani Marta Szymczak. Spotkanie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego i wzięło w nim udział 9 osób, byli to członkowie przedstawiciele organów LGD, przedstawiciel biura Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz beneficjenci działań LGD „Kraina Rawki”

Uczestnicy warsztatów pracowali na podstawie zestawień i materiałów z procesu realizacji LSR przygotowanych przez pracowników biura LGD. Wnioski, rozważania i rekomendacje wypracowane w trakcie dyskusji zostaną wykorzystane do poprawienia funkcjonowania LGD.

Warsztat refleksyjny 2022
Warsztat refleksyjny 2022
Warsztat refleksyjny 2022 (1)