W związku z umieszczeniem w dniu 30 maja 2023 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD, informujemy, iż w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 29 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu tematycznego „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” - przedsięwzięcie  1.1.4 Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich pasje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ciągu miesiąca podejmie działania zmierzające do przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej LGD.