Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza na szkolenie sieciujące podmioty działające w branży turystycznej.  Celem szkolenia jest m.in. poznanie znaczenia marketingu terytorialnego jako narzędzia rozwoju obszarów objętych LGD.

13 czerwca 2023 r. (11:00 – 17:00) - Hotel Tatar w Rawie Mazowieckiej

Serdecznie zapraszamy do planowania współpracy w oparciu o dziedzictwo lokalne i przedsiębiorczość Krainy Rawki.  Podczas spotkania zaprezentujemy dobre praktyki i zasady tworzenia sieci oraz stworzymy przestrzeń do dyskusji o rozwoju przedsięwzięć w Krainie Rawki.

Wspólnie zadbamy o Gospodarkę Miejsca łącząc aktywność organizacji pozarządowych, rynkowe podejście przedsiębiorców z zapleczem organizacyjnym i decyzyjnym samorządów. Określimy zasady i cechy przedsięwzięć w Krainie Rawki - trwałych i niosących realne korzyści partnerom.

Sieć współpracy stwarza przestrzeń dla rozwoju Ludzi, Produktów i Miejsca oraz budowania przyjaznych relacji w urokliwej Krainie Rawki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
oraz promocją swoich produktów.

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy do udziału w warsztacie przyjmujemy do dnia 9 czerwca 2023 r. za pomocą formularza on-line (LINK) lub pod numerem 695 700 565

Szkolenie poprowadzi Pani Olga Gałek - Specjalista ds. produktu lokalnego, marki lokalnej, budowania partnerstwa i sieciowania, autor definicji produktu lokalnego (https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt_lokalny) i metody budowania marki lokalnej. Od 2001 r. zajmuje się promocją produktów lokalnych i rozwojem przedsiębiorczości lokalnej. Bazując na doświadczeniach zagranicznych w promocji produktów i regionów oraz własnej praktyce, wspiera regiony w odkrywaniu ich tożsamości i promocji. Wedle jej autorskiej metody budowane są m.in. marki lokalne: Dolina Karpia, Skarby Ducha Gór, Spichlerz Koronny, Zagórzańskie Dziedziny, KARPATING, Dolina Pilicy. Zwolnij bieg, Dunajec Przełom się, Misja Kampinos, Miodny Szlak, Sudecki Świat.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plakat szkolenie sieć branża turystyczna