W dniu 3 lipca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o  powierzenie grantów złożone w ramach naboru nr 1/2023/G  Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych.

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją do ww. naborów: