Przedstawiamy kapliczki i krzyże zgłoszone do konkursu "Najpiękniej umajone", wyniki konkursy będą ogłoszone 12 czerwca 2023 r. po ocenie komisji konkursowej.
Konkurs ogłoszony jest w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020