Zapytanie ofertowe 1/KP/2018/LGD9

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa księgowego w ramach działania Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Zapytanie ofertowe 2/KP/2018/LGD9

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa prawnego w ramach działania Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Zapytanie ofertowe 3/KP/2018/LGD9

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa marketingowego w ramach działania Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.