Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach działania „Przedsiębiorcze Dzieci” projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.

„Kreator Przedsiębiorczości” to projekt współpracy, który realizujemy z 20 lokalnymi grupami działania z całej Polski. Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Założeniem projektu jest wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.

W ramach działania „Przedsiębiorcze Dzieci” oferujemy 2 dwudniowe szkolenia dla osób pracujących z dziećmi w wieku 4-6 lat w zakresie prowadzenia zajęć nowymi i innowacyjnymi na obszarze LGD „Kraina Rawki” metodami pracy z dziećmi. Zaplanowaliśmy, że w szkoleniach weźmie udział 15 osób z całego obszaru LGD (Miasto i Gmina Biała Rawska, Gmina Cielądz, Gmina Kowiesy, Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Rawa Mazowiecka, Gmina Regnów, Gmina Sadkowice, Gmina Wiskitki, Gmina Żelechlinek).

Terminy szkoleń:

„Metodyka projektów badawczych. Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci" 4-5 października 2018 r.

"Przedsiębiorczość od przedszkola - edukacja ekonomiczna najmłodszych" 22-23 października 2018r.

Miejsce szkoleń:

Pałac Chojnata: Wola-Chojnata 59, 96-230 Wola-Chojnata

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 28 września 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/4bKqjNPB7kz9tnjo1

Pierwsze szkolenie pn. „Metodyka projektów badawczych. Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci" będzie dotyczyło prowadzenia projektów badawczych – nowej metody prowadzenia zajęć z dziećmi. Szkolenie polega m. in. na wyjaśnieniu skuteczności metody projektów w pracy z najmłodszymi dziećmi, struktury prowadzenia zajęć metodą projektów badawczych, pokazania dobrych praktyk w prowadzeniu zajęć tą metodą

Celem drugiego szkolenia pn. „Przedsiębiorczość od przedszkola – edukacja ekonomiczna najmłodszych” jest przekazanie wiedzy i ćwiczenie umiejętności prowadzenia dla dzieci w wieku 4-6 lat zajęć z ekonomii i przedsiębiorczości, w tym zajęć dotyczących oszczędzania, podatków, reklamy i organizacji działania przedsiębiorczego oraz wiedzy na temat metod jej przekazywania najmłodszemu pokoleniu poprzez metodę projektów badawczych.

Udział w bezpłatnym szkoleniu zobowiązuje nauczyciela do przeprowadzenia zajęć z zakresu przedsiębiorczości dla dzieci w wieku przedszkolnym przez okres listopad 2018 r. – czerwiec 2019 r. Cel zajęć z dziećmi: poszerzanie wiedzy ekonomicznej, rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości i kształtowanie dyspozycji do bycia przedsiębiorczym. Dzieci będą miały okazję podjęcia się pierwszych przedsiębiorczych działań oraz zdobędą podstawową wiedzą ekonomiczną (pieniądz, sposoby oszczędzania, rola banków, zapoznanie z lokalnymi przykładami działalności gospodarczej, poznanie instytucji-przedsiębiorstw, banków, urzędów gmin, w których dochodzi do przepływu gotówki). Każda z grup otrzyma zestaw materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć metodą projektów badawczych. Przeprowadzenie takich dodatkowych zajęć w zakresie rozwijania przedsiębiorczości u najmłodszej grupy odbiorców będzie innowacją na skalę województwa łódzkiego.