Do konkursu "Najpiękniej Umajona Kapliczka" zgłoszono 29 kapliczek. Mamy przedstawicieli z całego obszaru LGD „Kraina Rawki”. Na Facebooku LGD Kraina Rawki do 31 maja można głosować na "Najpiękniej Umajoną Kapliczkę".

Link do albumu z kapliczkami: www.facebook.com/krainarawki/

Głosowanie odbywa się zgodnie z Regulaminem konkursu:

 1. Głosowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na portalu społecznościowym Facebook na osi czasu LGD „Kraina Rawki” w dniach od 18 do 31 maja 2020 roku.
 2. Aby móc zagłosować w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na Facebooku, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka.
 3. Głosowanie odbywa się poprzez użycie przycisku „Lubię to”, dla zdjęcia wybranej kapliczki
  z zaprezentowanych w Albumie konkursowym. Jedna osoba może oddać po 1 głosie na każde
  z konkursowych zdjęć przy użyciu wyłącznie jednego konta osobistego w serwisie Facebook.com
 4. Głosujący mogą udostępniać prace konkursowe na swoich profilach.
 5. Zdjęcia zgłoszonych kapliczek zostaną opublikowane na Facebooku na LGD „Kraina Rawki” pod adresem: https://www.facebook.com/krainarawki/.
 6. Laureatami konkursu zostaną Uczestnicy, których Umajona Kapliczka uzyska najwięcej głosów, z zastrzeżeniem 6 ust. 5.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Konkurs ogłoszony jest w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.