Dnia 2 grudnia odbyło się szkolenie pt. „Rola i zadania Lokalnej Grupy Działania w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”, które skierowane było do członków Rady i Zarządu LGD „Kraina Rawki” oraz pracowników biura. Dzięki uprzejmości Muzeum Ziemi Rawskiej szkolenie zostało zorganizowane w zrewitalizowanych Jatkach Miejskich w Rawie Mazowieckiej.

Szkolenie poprowadziła Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020, która posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze administracji publicznej m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2003-2017) oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu (1993-2003).

Podczas szkolenia omówiliśmy tematy związane z:

  • Zmianami w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich n lata 2014-2020;
  • Interwencją LEADER w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (cele, potrzeby, zakresy i formy wsparcia);
  • Koncepcjami Smart Village.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Harmonogramu szkoleń dla Członków Rady LGD „Kraina Rawki”. Szkolenie współfinansowane w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.