W dniu 25 października 2021 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę o przyznanie pomocy na projekt współpracy pt. „Bocian Biały
w krajobrazie polskiej wsi” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany wspólnie z sąsiednim LGD - „Gniazdo”.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury oraz wzrost kompetencji turystycznych wśród mieszkańców obszarów, na których działają LGD "Kraina Rawki" i LGD - "Gniazdo" poprzez naprawę i budowę nowych gniazd bociana białego,  organizację wyjazdu studyjnego do Wioski Bocianiej w Niedźwiedzicach oraz wydanie publikacji edukacyjnej nt. bociana białego.

Projekt realizowany będzie w okresie listopad 2021 r. – grudzień 2022 r.

Wysokość dofinansowania dla całego projektu wynosi 97 733,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację operacji dla LGD „Kraina Rawki” wynosi  53 219,00 zł.