Czym są inteligentne wioski i dlaczego warto w nie inwestować?

Inteligentne wioski (Smart Villages) to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.

Trwają prace nad Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jest w nich zawarta również idea inteligentnych wiosek. Zapraszamy do zapoznania się z nią mieszkańców wsi, samorządowców, organizacje non profit oraz koła gospodyń wiejskich. Wszystkich tych, którzy szukają praktycznych rozwiązań dla rozwoju swoich małych ojczyzn. Ludzi którzy umieją korzystać z tego, co daje im najbliższe otoczenie, infrastruktura, czy położenie geograficzne.

Jak rozumieć określenie Inteligentne Wioski? W skrócie są to wsie, gminy i społeczności otwarte na nowe technologie oraz umiejętność łączenia ich w celu poprawy życia, promocji i rozwoju swoich obszarów, grup społecznych, czy biznesów poprzez myślenie perspektywiczne, łączące interesy małych miasteczek i większych miast położonych w okolicy, czy w końcu dużych aglomeracji, które często bywają bliżej niż nam się wydaje. Inteligencja ta polega na budowaniu nowych relacji biznesowych i często wykorzystaniu powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Nie ma jednego sprawdzonego przepisu na tworzenie Inteligentnych Wiosek. Wszystko zależy od lokalnych dóbr i ludzi którzy umieją korzystać z konkretnej wiedzy oraz doświadczeń. W podobny sposób funkcjonuje tysiące „wiosek” w całej Europie. Większość ich inicjatyw jest wspierana przez europejskie fundusze.

Wzorowym przykładem Inteligentnej Wsi jest Sołectwo Piaseczna Górka z Miastem i Gminą Morawica (województwo świętokrzyskie). Sołtyska Piasecznej Górki Pani Alicja Jamorska-Kurek, która właśnie co została ogłoszona przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów  - Sołtysem Roku 2020, w ramach koncepcji Smart Villages zrealizowała: ogród deszczowy jako przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, bibliotekę plenerową w budce telefonicznej jako propagowanie czytelnictwa i idei bookcrossingu, ścieżkę questingową „Od starożytności do współczesności – Piaseczna Górka” jako nowoczesną formę edukacyjną, autonomiczne lampy solarne jako niezależne źródło oświetlania infrastruktury społecznej, profil na facebooku „Mieszkańcy PG” jako nowoczesną tablicę informacyjną oraz propagowanie lokalnych inicjatyw poprzez stronę Stowarzyszenia Mieszkańców Piaseczne Górki „Z Górki”.

Więcej informacji na temat koncepcji Smart Villages - Inteligentnych Wsi i sposobu ich wdrażania w najbliższym okresie, znajdziecie w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".