Na ostateczny kształt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 miały wpływ konsultacje społeczne wypracowanej wspólnie z mieszkańcami strategii. Mieszkańcy mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch spotkaniach konsultacyjnych, które połączyliśmy z wydarzeniami aktywizującymi.

Pierwsze spotkanie odbyło się w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach w ubiegłą sobotę 20 maja w godz. 10:00-12:00. Spotkanie połączone było ze szkoleniem pt. "Produkt lokalny i tradycyjny – identyfikacja i wprowadzenie na Listę Produktów Tradycyjnych", które zrealizowaliśmy we współpracy z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i KGIGW "Sokulanka".

Drugie spotkanie odbyło się 25 maja w godz. 13:30-15:30 w naszej siedzibie. Spotkanie połączone było z warsztatami kulinarnymi kuchni włoskiej, podczas których wykonaliśmy wyrabialiśmy i gotowaliśmy makaron, upiekliśmy Foccacię i zrobiliśmy deser tiramisu i pana cotta. Warsztaty poprowadził dla nas Daniel Kalkowski - pracownik studia kulinarnego GoCook w Warszawie.

W spotkaniach wzięło udział łącznie 62 osoby. Program obejmował:

  1. Przedstawienie założeń PROW na lata 2023-2027.
  2. Podsumowanie wyników spotkań w poszczególnych gminach. Przedstawienie wyników analizy SWOT oraz wyników diagnozy społeczności lokalnej.
  3. Omówienie propozycji zapisów celów, przedsięwzięć i wskaźników oraz kryteriów wyboru operacji, a także planu komunikacji.

A także część aktywizującą 🙂

To dialog z mieszkańcami pozwolił nam sprawdzić, czy Strategia odpowiada na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Uspołecznienie procesu tworzenia strategii przyniosło za sobą wiele korzyści. Strategia stała się bardziej kompleksowa i uwzględnia różnorodne potrzeby i cele różnych grup społecznych.