Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach LSR LGD "Kraina Rawki". Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z praktycznego stosowania i przeprowadzonej ewaluacji LSR. Wprowadziliśmy również zmiany w procedurze zmian kryteriów wyboru operacji w ramach LSR LGD "Kraina Rawki".

Uwagi do propozycji zmian w kryteriach wyboru operacji oraz procedurze zmian tych kryteriów prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 30.01.2019 r. Zmiany zostały zaznaczone czerwonym kolorem. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.