W piątek 12 czerwca 2020 r. odwiedziliśmy mieszkańców Sołectwa Sokule w celu wręczenia nagrody głównej w konkursie „Najpiękniej Umajona Kapliczka”.

Wiceprezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” Pani Aleksandra Pilewska pogratulowała mieszkańcom zwycięstwa w konkursie i  podziękowała za zaangażowanie w kultywowanie tradycji nabożeństw majowych.

Cieszymy się, że konkurs był tak pozytywnie odebrany przez mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” i mamy nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy jeszcze więcej Najpiękniej Umajonych Kapliczek.

Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.