Informujemy, iż dnia 16 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz.15.00 w Szkole Podstawowej w Regnowie (hala sportowa) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty zobowiązań majątkowych zaciąganych przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zamknięcie obrad.