Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o dofinansowanie od 1 000 do 5 000 złotych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

Wysokość dostępnych środków wynosi: Gmina Regnów – 14 500 , Gmina Puszcza Mariańska - 12 000 zł, Gmina Wiskitki - 10 500 zł, Gmina Sadkowice - 10 100 zł, dla pozostałych gmin tj. Gmina Biała Rawska, Gmina Cielądz, Gmina Kowiesy, Gmina Rawa Mazowiecka, Gmina Żelechlinek i Miasto Rawa Mazowiecka wysokość dostępnych środków wynosi po 10 000 .

Nabór odbędzie się w dniach  5 do 15 czerwca 2023 roku. Wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Naboru Wniosków §4. ust. 4. (np. dokumenty rejestrowe wnioskodawcy, oświadczenia, zaświadczenia, dokumenty potwierdzajace) należy składać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30 lub przesłać listem poleconym na adres Stowarzyszenia (decyduje data stempla pocztowego).