Dnia 4 stycznia 2019 r. w siedzibie LGD w Starej Rossosze odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Członków Rady LGD "Kraina Rawki". Posiedzenie miało na celu rozpatrzenie wniosków o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowieo przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.