W dniu 8 listopada na zaproszenie Pani Dyrektor Danuty Skoczek ze Szkoły Podstawowej w Konopnicy, spotkaliśmy się z uczniami klas VII i VIII na mini warsztacie dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Uczniowie dowiedzieli się czym jest Lokalna Grupa Działania, kto jest członkiem naszego Stowarzyszenia, na jakim terenie działamy oraz jakie działania podejmujemy na rzecz mieszkańców.

Celem spotkania była analiza potrzeb młodzieży, dzięki której będziemy mogli realnie odpowiedzieć na potrzeby młodych mieszkańców. Uczniowie pracując w mniejszych grupach odpowiedzieli na następujące zagadnienia:

CZEGO BRAKUJE W NASZEJ OKOLICY?

CO JEST FAJNEGO W NASZEJ GMINIE? (Zasoby)

JAK LUBICIE SPĘDZAĆ WOLNY CZAS?

POMYSŁY/POTRZEBY

Jesteśmy przekonani, że głos młodzieży jest szczególnie ważny, aby wytyczone cele i zaplanowane działania pokrywały się z rzeczywistymi potrzebami młodych ludzi i mogły skutecznie przyczynić się do rozwoju oraz właściwego wykorzystania istniejącego młodego potencjału i zasobów.

Spotkania realizowane w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.