Rok 2021 jest dla naszego Stowarzyszenia rokiem wyjątkowym, ponieważ w tym właśnie roku obchodziliśmy 15 rocznicę naszej działalności.

Wszystko zaczęło się 10 marca 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej, gdzie odbyło się Zebranie Założycielskie, podczas którego powołano Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” oraz wybrano władze LGD. Od tego czasu nieustannie aktywizujemy społeczności lokalne do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia mieszkańców przy wsparciu środków unijnych.

Początkowo LGD „Kraina Rawki” swoim zasięgiem obejmowała 5 gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka oraz Regnów. W 2008 roku obszar LGD „Kraina Rawki” poszerzył się o Gminę Sadkowice a następnie w 2015 roku o kolejne gminy: Żelechlinek, Puszcza Mariańska i Wiskitki.

W szeregach LGD „Kraina Rawki” działają najbardziej aktywni liderzy z całego obszaru i to właśnie im jesteśmy szczególnie wdzięczni za wkład w rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny naszego obszaru.

Zapraszamy do prześledzenia najciekawszych działań, jakie udało nam się zrealizować w ciągu 15 lat naszego istnienia!

2007

Wyjazd studyjny do Włoch

Odbył się pierwszy zagraniczny wyjazd studyjny przeznaczony dla członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki i przedstawicieli władz lokalnych.

Szkolenie pt. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na szczeblu lokalnym"

Zorganizowano szkolenie pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na szczeblu lokalnym" mające na celu  przekazanie praktycznych informacji na temat możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

2008

Wyjazd studyjny do Hiszpanii

Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki wraz z przedstawicielami władz lokalnych wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii na zaproszenie katalońskiej LGD Consorci Alt Urgell XXI.

Wyjazd studyjny do Starogardu Szczecińskiego

Odbył się wyjazd studyjny do LGD „WIR”, podczas którego LGD wymieniły się dobrymi praktykami oraz podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w okresie programowania 2007-2013.

V Jarmark Wojewódzki

 Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki promowało swój obszar na V Jarmarku Województwa Łódzkiego.

2009

Aktywizacja społeczności lokalnej

Zorganizowaliśmy cykl 8 szkoleń dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” nt. „Aktywizacja społeczności lokalnej” oraz szkolenia dla członków organów LGD nt. „Rola i zadania poszczególnych organów LGD w realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju”.

2010

Szlak Grunwaldzki – łącznikiem kultur i turystycznym produktem województwa łódzkiego

Projekt współpracy,  w ramach którego wytyczono i oznakowano 188,60 km szlaków, zamontowano 5 tablic informacyjnych oraz wydrukowano 2000 szt. ulotek informacyjno-promocyjnych. Na obszarze LGD „Kraina Rawki” Szlak Grunwaldzki ma długość 6,75 km.

PATOS - Podniesienie Atrakcyjności Turystycznej Obszarów Stowarzyszeń

„PATOS” był projektem współpracy z LGD „Gniazdo”, w ramach którego m.in. zaprojektowano, wytyczono i oznaczono szlak rowerowy „Rawska Ósemka” oraz „Szlak Grodzisk Piastów Mazowieckich”.

„A może by tak… Kraina Rawki!”

 „Kraina Rawki” była bohaterem programu telewizyjnego „A może by tak…” nadawanego w TVP Łódź, który prezentował Lokalne Grupy Działania z województwa łódzkiego.

DNA - "DZIEDZICTWO - NASZĄ ATRAKCJĄ”

Projekt „DNA” miał na celu zwiększenie atrakcyjności obszarów Lokalnych Grup Działań biorących w nim udział. W ramach projektu udało się m.in. przeprowadzić poddziałanie „Młodzieżowa Akademia Dziedzictwa Kulturowego”, które skierowane było do młodzieży z obszarów działania Partnerów

Granty Krainy Rawki

Przeprowadziliśmy pierwszy nabór w ramach działania „Granty Krainy Rawki”! Od tego czasu zrealizowaliśmy 22 nabory, dofinansowaliśmy 638 operacji, a kwota przyznanych środków wynosi  1 537 995 zł. Celem „Grantów Krainy Rawki” jest wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, zwiększenie aktywizacji mieszkańców oaz ich integracji.

2012

„Sieć Wiosek Tematycznych w Krainie Rawki”

W ramach projektu współfinansowanego z programu FIO utworzono 6 wiosek tematycznych w gminach powiatu rawskiego i skierniewickiego. Wioski tematyczne mają na celu ożywienie gospodarki wiejskiej poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z jakimś produktem, usługą, lub kulturą danego regionu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej naszym Wioskom Tematycznym: http://www.wioskitematyczne.org/

2013

Przeniesienie siedziby Stowarzyszenia

Biuro LGD "Kraina Rawki" przeniosło swoją siedzibę do Starej Rossochy.

2015

Sprzątanie Krainy Rawki

Odbyła się pierwsza akcja sprzątania rezerwatu Rawki połączona ze spływem kajakowym. Od tej pory regularnie dbamy o czystość rezerwatu przyrody Rzeki Rawki, poprzez organizację rajdów rowerowych i spływów kajakowych połączonych ze sprzątaniem terenu.

2016

Podpisanie umowy na realizację LSR

Z Województwem Łódzkim podpisaliśmy umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2017

Wyjazd studyjny do Południowego Tyrolu

Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń  i dobrych praktyk w zakresie turystyki, nowoczesnych technologii oraz produktów lokalnych.

2018

Szkolenie w Małachowicach-Szemborowicach

Podczas szkolenia wymienialiśmy się doświadczeniami z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie Światowid. Zobaczyliśmy również jak funkcjonuje inkubator przetwórstwa lokalnego oraz trzy spółdzielnie socjalne.

„Kreator Przedsiębiorczości”

W projekcie brało udział 21 lokalnych grup działania, w tym 20 krajowych  i 1 grupa ze Słowacji. To był największy projekt współpracy LGD w Polsce!

Celem projektu był wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania przedsiębiorczości, poprawa jakości funkcjonowania przedsiębiorstw jak również podmiotów otoczenia biznesu oraz organizacji skupionych wokół projektu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o projekcie: https://www.youtube.com/watch?v=vH-TfVHwpiQ

„LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa”

Był to projekt realizowany z LGD Gniazdo i 2 lokalnymi grupami działania z Litwy: LGD z regionu Moletai i LGD regionu Utena. Główne zadania projektu to wizyty studyjne w Polce i na Litwie, uruchomienie internetowej bazy danych o przedsiębiorcach, wydanie katalogu przedsiębiorców, nakręcenie filmu promocyjnego oraz organizacja konferencji.

2019

Wyjazd studyjny do LGD „Qwsi”

Wizyta miała na celu doskonalenie pracowników biura, organów LGD oraz członków naszego stowarzyszenia, wymianę doświadczeń oraz poznanie dobrych praktyk we wdrażaniu PROW 201-2020.

"Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego"

Zrealizowaliśmy projekt na temat bioróżnorodności, w ramach którego zorganizowaliśmy spotkania edukacyjno-informacyjnych, zorganizowaliśmy wyjazd studyjny do LGD „Zielony Pierścień” oraz wydaliśmy biuletyn informacyjny nt. bioróżnorodności na obszarach wiejskich.  Projekt realizowany był w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Tematyczna Kraina Rawki

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy wizyty studyjne w ramach cyklu „Tematyczna Kraina Rawki”. Odwiedziliśmy: Zagrodę Edukacyjną „Pasieka Nowicki”, Zagrodę Kwiatkową we Wsi Różanej w Wilkowicach, Stolarenkę pod Paprocią w Wiosce Mchu i Paproci w Wólce Lesiewskiej, Sochową Zagrodę w Sierzchowach.

2020

Konkurs „Najpiękniej Umajona Kapliczka”

Zorganizowaliśmy konkurs, który miał na celu m.in. aktywizację mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” i prezentację przyozdobionych przydrożnych i przydomowych kapliczek z okazji majowych nabożeństw.  Konkurs został bardzo pozytywnie odebrany przez mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” i cieszył się dużą popularnością.

Wizyta studyjna w Bieszczadach

Udaliśmy się w Bieszczady, gdzie poznaliśmy dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości społecznej, ekoturystyki i turystyki wiejskiej i tworzenia sieci współpracy różnych podmiotów.