Przedstawiamy rozwiązanie konkursu „Najpiękniej Umajona Kapliczka”, na które czekacie.
Celem konkursu była aktywizacja mieszkańców, kultywowanie tradycji nabożeństw majowych i inwentaryzacja zasobów obszaru LGD „Kraina Rawki”.
Dziękujemy za przesłane zgłoszenia i Państwa zaangażowanie w głosowanie. Laureatom gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami, które znajdują się poniżej.

Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.