Kapliczki i przydrożne krzyże są elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat. Stanowią miejsce kultu religijnego, ale są również świadectwem historycznym i artystycznym.

W najbliższym miesiącu każdy z nas ma szansę wziąć udział w tradycyjnym nabożeństwie majowym. Niepowtarzalny urok posiadają te, które odbywają się przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach, szczególnie pięknie przystrojonych w tym wybranym miesiącu.

Kapliczki i krzyże przystraja się wieńcami z gałęzi, żywymi i sztucznymi kwiatami, ustawia przy nich młode brzózki lub świerki, zapala lampki choinkowe, a kiedyś na tę okazję robiło się bibułkowe kwiaty i girlandy. Chcemy zobaczyć jak dzisiaj mieszkańcy obszaru LGD „Kraina Rawki” ozdabiają kapliczki i krzyże z okazji nabożeństw majowych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza konkurs pt. „Najpiękniej Umajone”. Na zwycięzców czekają nagrody!

Konkurs ma na celu aktywizację mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”, prezentację przyozdobionych przydrożnych i przydomowych kapliczek oraz krzyży z okazji majowych nabożeństw, kultywowanie tradycji przez mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” oraz inwentaryzację zasobów obszaru LGD „Kraina Rawki”.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy, sołectwa i organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze działania LGD „Kraina Rawki”, tj. na terenie Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek.

Uwaga! Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone kapliczki, które zajęły I,II lub III miejsce w zeszłorocznej edycji konkurs pt. „Najpiękniej Umajona Kapliczka”.

Co należy zrobić?

Wykonać zdjęcie umajonej kapliczki lub krzyża i wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym przesłać je na adres biuro@krainarawki.euZgłoszenia można przesyłać od 4 do 11 maja 2021 roku.

Forma wyboru zwycięzców:

Od 14 do 28 maja 2021 roku głosowanie będzie odbywać się w serwisie Facebook poprzez użycie przycisku „Lubię to” lub „Super”, dla zdjęcia wybranej kapliczki lub wybranego krzyża z zaprezentowanych w albumie konkursowym. Jedna osoba może oddać więcej niż jeden głos wyłącznie z konta osobistego.

Zwycięzcami konkursu zostaną Uczestnicy, których umajone kapliczki i krzyże uzyskają najwięcej głosów. Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce.

Nagrody

Nagrodami w konkursie są bony do sklepów Bricomarché Rawa Mazowiecka i Bricomarché Skierniewice.

Oprócz nagród będą też wyróżnienia! Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” będą mogli przyznać maksymalnie 9 wyróżnień.

Przed przesłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu „Najpiękniej Umajone”.

Konkurs ogłoszony jest w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs Najpiękniej Umajone