Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" informuje, iż zmianie uległ Regulamin Konkursu "Najpiękniej Umajone". Na podstawie Zarządzenia nr 5/2022 Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Konkursu „Najpiękniej Umajone” 2022 r. Dokonano zmian w § 1 ust. 4, § 5 ust. 1 oraz § 7 ust. 1