Przedstawiamy wyniki konkursu „Nasz kochany bocian biały”, na które czekacie.

Celem Konkursu było:

  1. Poszerzenie wiedzy uczestników konkursu na temat bociana białego.
  2. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz talentu plastycznego u dzieci.
  3. Zwrócenie uwagi uczestnikom konkursu na miejsce jakie bocian biały zajmuje w polskiej kulturze i krajobrazie oraz na potrzebę ochrony gatunku.
  4. Aktywizacja dzieci z obszaru działania LGD „Kraina Rawki”.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Ich ilość przerosła nasze oczekiwania!

Łącznie wpłynęło 376 prac! Z czego:

  • dzieci z klas I-III szkół podstawowych - 237 prac.
  • dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych - 99 prac.
  • dzieci z klas VII-VIII szkół podstawowych - 40 prac.

Wybór był bardzo trudny. Laureatom gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami, które znajdują się poniżej.

Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZWYCIĘZCY