Zapraszamy serdecznie na warsztaty farbiarskie „Druk stemplami ceramicznymi” które poprowadzi pracownia koloru Dzikie barwy.

Podczas warsztatów wykonamy makatkę lub obraz na tkaninie.

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”, a w szczególności mieszkańców Gminy Wiskitki do udziału w warsztacie, który odbędzie się:

30 października 2023 r. godz. 16:30-18:30 w Budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Wiskitkach, sala na parterze, wejście od Urzędu (Plac Wolności 34, 96-315 Wiskitki)

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie przyjmowane będą telefonicznie pod numerem 46 814 50 18 i 691 555 426 w godz. 8.00 – 15.00 lub mailowo na adres biuro@krainarawki.eu. O zakwalifikowaniu uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Warsztaty organizowane są w ramach operacji własnej pt. „Żyj z pasją w Krainie Rawki – organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców LGD” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ŻYJ z PASJĄ w KRAINIE RAWKI (1)