Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru LGD na szkolenie pn. "Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych". Niemal każde stowarzyszenia, koło gospodyń wiejskich, czy fundacja zbiera lub będzie zbierać dane osobowe. W związku z tym musi stosować się do RODO i wynikających z niego obowiązków.

Szkolenie odbędzie się 29 listopada 2019 r. godz. 14:00-19:00 w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które mieści się w siedzibie LGD „Kraina Rawki: Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Zgłoś się na szkolenie: https://forms.gle/qf4HgzEvzSTYmjPPA

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. REKRUTACJA DO 21.11.2019 R.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

RODO NGO