Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD "Kraina Rawki". Chcemy zmienić wartość wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 3.1.4 "Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków" z 4 sztuk do 5 sztuk. Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z dużego zainteresowania realizacją tego typu przedsięwzięć w ramach projektów grantowych.

Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 15.11.2019 r. Zmiany zostały zaznaczone czerwonym kolorem. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.