Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" na Walne Zebranie, które odbędzie się 17 grudnia 2019 roku o godz. 13:00 w siedzibie OSP Sadkowice (Sadkowice 52, 96-206 Sadkowice).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Kraina Rawki”.
 10. Podsumowanie działań LGD „Kraina Rawki” w 2019 roku.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.
Załącznik do uchwały nr 7/19 - Regulamin Komisji Rewizyjnej.