W dniu 7 grudnia 2019 w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne podsumowujące rok 2019. Spotkanie rozpoczęło się od świątecznego poczęstunku. Następnie Pani Marta Dudek – Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki” przedstawiła prezentacje o działaniach LGD, które udało się zrealizować w kończącym się roku. Po prezentacji głos zabrali nasi Beneficjenci. Pani Małgorzata Dudek i Pani Anna Grabarz opowiedziały o projekcie grantowym pn. „Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów” realizowanym przez Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze SOWA. Kolejno Pan Mirosław Klimczak zaprezentował działania zrealizowane przez Stowarzyszenie „Albi Artheamus” w ramach projektu grantowego pn. „Cuda i dziwy - Tuwim w Krainie Rawki”. Jako ostatni został wyświetlony film nagrany przez Fundację KONTRA-BANDA z warsztatów przeprowadzanych w ramach projektu grantowego  pn. „Zapisać Niezapisane: warsztaty i wydarzenia skierowane do mieszkańców LGD "Kraina Rawki". Wszystkie przedstawione projekty zostały zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część warsztatowa. Wszyscy goście, biorący udział w spotkaniu mieli do wyboru 3 warsztaty rękodzieła: „Jak pracować z filcem?”, „Gałganowe laleczki”, „Świąteczne ozdoby”. Każdy z warsztatów był bardzo ciekawy, a uczestnicy stworzyli na nich prawdziwe arcydzieła!