Serdecznie zapraszamy do udziału w III Spotkaniu Świątecznym dla Seniorów. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2019 roku, godz. 11:00-15:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej, ul. Wojska Polskiego 9, 96-230 Biała Rawska.

W programie:

  • Warsztaty z przygotowywania ozdób świątecznych
  • Prezentacja działań Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki”
  • Rozmowy o tradycjach Bożonarodzeniowych
  • Muzykowanie
  • Poczęstunek

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy pod numerem 46 814 50 18.

Spotkanie realizowane jest w ramach planu komunikacji na rok 2019 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" i dotyczy podsumowania dotychczas zrealizowanych działań. Spotkanie jest skierowane dla grupy defaworyzowanej określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.