Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o dofinansowanie od 1000 do 5000 złotych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

Wysokość dostępnych środków wynosi: Gmina Cielądz - 13.400 zł, Gmina Kowiesy - 11.500 zł, Gmina Puszcza Mariańska - 11.150 zł, Gmina Regnów - 13.000 zł, dla pozostałych gmin tj. Biała Rawska, Rawa Mazowiecka, Sadkowice, Wiskitki oraz Żelechlinek wysokość  dostępnych środków wynosi po 10.000 zł.

Nabór odbędzie się w dniach 15-26 czerwca 2020 r.

Wnioski należy składać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30 lub listem poleconym na adres Stowarzyszenia (decyduje data stempla pocztowego).