1 czerwca 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” Komisja Konkursowa dokonała oceny 19 kapliczek i 13 krzyży zgłoszonych do konkursu „Najpiękniej Umajone”.

Celem konkursu była aktywizacja mieszkańców, kultywowanie tradycji nabożeństw majowych i inwentaryzacja zasobów obszaru LGD „Kraina Rawki”.

Do Komisji zaprosiliśmy zwycięzców poprzedniej edycji konkursu – Sołectwo Brzozówka, KGW w Rylsku Dużym i Sołectwo Sokule, przedstawiciela instytucji spoza obszaru LGD – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej oraz autorkę wierszy o przydrożnych kapliczkach pt. „Szukając wiatru w polu…” – Panią Marię Jolantę Hein. Niestety nie wszyscy zaproszeni mogli uczestniczyć w pracach Komisji.

Po przedstawieniu opisów historii zgłoszonych kapliczek i krzyży, z pominięciem informacji o miejscowościach, w których się znajdują Komisja Konkursowa przystąpiła do oceny zgłoszeń według kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu. Przyznano nagrody za 3 pierwsze miejsca oraz wyróżniono 5 zgłoszeń.

Dziękujemy za przesłane zgłoszenia, Laureatom gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami, które znajdują się poniżej.

Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.