Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o dofinansowanie od 1 000 do 5 000 złotych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

Wysokość dostępnych środków wynosi: Gmina Regnów - 12 500 zł,  Gmina Biała Rawska - 11 000 zł, Gmina Cielądz - 11 000, Gmina Sadkowice - 10 100 , Gmina Żelechlinek - 10 100 , dla pozostałych gmin tj. Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka i Wiskitki wysokość  dostępnych środków wynosi po 10 000 .

Nabór odbędzie się w dniach  3 - 15 czerwca 2022 roku.

Wnioski należy składać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30 lub listem poleconym na adres Stowarzyszenia (decyduje data stempla pocztowego).

Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki ogłasza nabór na