W dniu 17 stycznia 2024 r. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych lokalnych strategii rozwoju złożonych przez LGD w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie łódzkim ze wskazaniem strategii wybranych oraz niewybranych.
,
Z radością informujemy iż nasza strategia otrzymała dofinansowanie!! Spośród 27 złożonych wniosków o wybór LSR, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, LGD “Kraina Rawki” uzyskała 87,68 punktów i znajduje się na 2 miejscu listy rankingowej!!!
,
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju. To dzięki wspólnym wysiłkom nasza Lokalna Strategia Rozwoju jest kompleksowym i solidnym fundamentem dla działań na rzecz wspólnego dobra i rozwoju naszych „ małych ojczyzn” i odpowiada na rzeczywiste potrzeby lokalnych społeczności.
lista rankingowa