Serdecznie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o dofinansowanie od 1 000 do 5 000 złotych w ramach działania "Granty Krainy Rawki".

Wysokość dostępnych środków wynosi: Gmina Żelechlinek - 10 900 zł, Gmina Wiskitki 10 500 zł, dla pozostałych gmin tj., Gmina Biała Rawska, Gmina Cielądz, Gmina Kowiesy, Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Rawa Mazowiecka, Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Regnów i Gmina Sadkowice wysokość  dostępnych środków wynosi po 10 000 .

Nabór odbędzie się w dniach  22 stycznia do 2 lutego 2024 roku. Wnioski należy składać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30 lub przesłać listem poleconym na adres Stowarzyszenia (decyduje data stempla pocztowego).

UWAGA! Prosimy pamiętać o załącznikach do wniosku!

Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki ogłasza nabór na (2)
One Trackback:

[…] Ogłaszamy pierwszy nabór wniosków na Granty Krainy Rawki w 2024 roku […]

Comments are closed.