Na przestrzeni ostatnich 7 lat Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" pozyskało ponad 11 milionów złotych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Otrzymane środki finansowe pozwoliły na sfinansowanie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, zachowaniem dziedzictwa lokalnego, promocją obszaru, wzmacnianiem kapitału społecznego oraz budową i modernizacją infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej. Dzięki takiemu wsparciu mieszkańcy obszaru LGD „Kraina Rawki” mają szansę wpływać na aktywizację i rozwój swoich małych ojczyzn.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem podsumowującym działania przeprowadzone w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Podsumowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki”