Trzeciego dnia wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”. W pierwszej kolejności udali się do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie. Jest to ceniony producent całej gamy artykułów mleczarskich, a produkty OSM w Głuchowie wpisane są na Listę Produktów Tradycyjnych. Goście zwiedzili halę produkcyjną wraz z magazynem chłodniczym, zobaczyli linię produkcyjną i aparatownię, a także mieli okazję na degustację wytwarzanych tam produktów mleczarskich. Następnie Litwini udali się do Lipiec Reymontowskich, aby zwiedzić eksponaty zebrane w Galerii Staroci i Pamiątek Regionalnych. Kolejnym punktem wizyty była firma „Fungis” Sp. z o.o. w Woli Makowskiej zajmująca się produkcją wysokojakościowego podłoża do upraw pieczarek. Następnie w Makowie Litwini spotkali się z producentami pieczarek zrzeszonymi w Spółdzielni Producentów Grzybów Jadalnych. Zwiedzili nowoczesną bazę logistyczną z chłodnią wstępnego schładzania, magazynem oraz sortownią. W dniu wyjazdu uczestnicy zwiedzili Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa w Prusach, w Gminie Głuchów. Jest to placówka zajmująca się hodowlą i sprzedażą roślin sadowniczych m.in. drzewek owocowych i roślin jagodowych.

Wszystkie wizyty miały na celu promocję i nawiązywanie współpracy międzynarodowej oraz identyfikację i dzielenie się dobrymi praktykami zastosowanymi w funkcjonowaniu tutejszych firm. Przedstawiciele z Litwy byli bardzo zainteresowani działalnością każdej z odwiedzonych firm oraz zadowoleni, że czas spędzony w Polsce pozwolił im na poznanie sprawdzonych rozwiązań oraz dostarczył wiedzy na temat możliwości rozwoju swoich działalności. Uczestnicy projektu mieli możliwość wymiany doświadczeń, zapoznania się z kompleksowym systemem funkcjonowania oraz procesem produkcyjnym polskich firm. Mamy nadzieję, że wymiana know how wzbogaciła dotychczasową wiedzę i umiejętności, a zawarte znajomości przyczynią się do nawiązania współpracy polsko-litewskiej.