Za nami bardzo intensywne szkolenia! W październiku w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” – program  „Przedsiębiorcze Dzieci” zorganizowaliśmy dwa szkolenia dla 15 osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym. Działo się dużo! Eksperymentowałyśmy, planowałyśmy, ustalałyśmy, jakimi dyspozycjami powinno kierować się przedsiębiorcze dziecko i wiele innych!

W dniach 4-5 października odbyło się szkolenie „Metodyka projektów badawczych. Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci”. Ta metoda pracy z dziećmi oddaje im bardzo dużą odpowiedzialność za ich własny rozwój, a jednocześnie umożliwia nauczycielom realizację programu w  atrakcyjny, aktywny i innowacyjny sposób. Uczestniczki pracowały warsztatowo i przygotowały swoje projekty badawcze na temat Pałacu Chojnata, w którym odbywały się szkolenia.

Po ponad dwóch tygodniach spotkaliśmy się na szkoleniu „Przedsiębiorczość od przedszkola – edukacja ekonomiczna najmłodszych”. W trakcie szkolenia nauczycielki zapoznały się z programem „Przedsiębiorcze dzieci” i poszczególnymi tematami zajęć z dziećmi, takimi jak:  sklep, przepis na sukces, zarabianie na sukces, smakowanie sukcesu, pieniądze, w banku, co chcemy zmienić w swoim przedszkolu. Uczestniczki mogły „przećwiczyć” na sobie moduły programu, który będą prowadzić z dziećmi.

„Przedsiębiorcze dzieci” jest świetnym pomysłem na nauczenie dzieci praktycznych działań potrzebnych w życiu codziennym, cierpliwości, negocjacji oraz logicznego myślenia. Przez kolejne miesiące 15 grup dzieci  w wieku przedszkolnym poprzez zabawę będzie zgłębiać wiedzę na temat przedsiębiorczości i ekonomii.

Projekt „Kreator Przedsiębiorczości” współfinansowany jest  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach  Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.