Do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego został złożony projekt "Senioralne Kino Letnie w Krainie Rawki"

"Senioralne kino letnie w Krainie Rawki" to pomysł na realizację 14 wydarzeń kulturalnych w gminach: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice i Żelechlinek. Mieszkańcy terenów wiejskich, a w szczególności seniorzy, mają bardzo słaby dostęp do formy sztuki, jaką jest kino. Wpływ mają na to odległość do większych miast oraz koszty. Celem projektu jest zwiększenie dostępności kultury dla grupy defaworyzowanej na terenach wiejskich. Realizacja zadania przyczyni się do urozmaicenia wydarzeń kulturalnych na wsiach.

Kto chce zabrać babcię i dziadka, mamę i tatę, koleżanki i kolegów na kino plenerowe w Krainie Rawki? A może ktoś wybierze się z wnuczkami?

Zachęcamy do głosowania na zadanie nr 286!
https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

PLAKAT SENIORALNE KINO LETNIE