Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Załóż firmę z dotacją – Fundusze Europejskie na start”.

Kiedy?

Spotkanie odbędzie się w formule on-line 24 marca 2021 r.  w godz. 10: 00 – 11:15 za pomocą komunikatora Cisco Webex.

Dla kogo?

Do skorzystania ze spotkania zaproszone są osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz wszyscy zainteresowani tematyką.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4748-webinarium-pn-zaloz-firme-z-dotacja-fundusze-europejskie-na-start.

Istnieje możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Program spotkania:

Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej dla osób fizycznych:

  • Poniżej 30 roku życia - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
  • Powyżej 30 roku życia - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
  • Zamieszkałych na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
  • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej- Instrumenty zwrotne.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
  • Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia.