W Gminie Sadkowice zrealizowano dwie inwestycje w ramach projektu grantowego pn. „Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji w Gminach Sadkowice, Kowiesy i Żelechlinek.”.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trębaczew stworzyło miejsce do aktywnego wypoczynku dla wszystkich mieszkańców wsi, zarówno dzieci jak i dorosłych. Na zagospodarowanie terenu rekreacji organizacja pozyskała 49 883 zł. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci, urządzenia do ćwiczeń, wybudowano drewnianą altanę i grilla. Nowe obiekty powstały przy boisku, które mieszkańcy własnymi silami zagospodarowali w 2015 roku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubani zrealizowała zadanie polegające na budowie jednego ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych w centrum miejscowości Lubania. Stworzone miejsce rekreacji będzie istotnym czynnikiem mobilizującym mieszkańców wsi do aktywnego udziału w życiu społeczno-kulturalnym ich miejscowości. W ramach zadnia zagospodarowano tereny zielone, zbudowano małą i dużą altanę, plac do grillowania, zakupiono ławki oraz stojak na rowery. Na zagospodarowanie terenu rekreacji organizacja pozyskała 49 830 zł.

Obie organizacje przy realizacji projektu mogły liczyć na duże wsparcie pracowników Urzędu Gminy Sadkowice.

Zadania zostały zrealizowane w ramach projektu grantowego „Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji w Gminach Sadkowice, Kowiesy i Żelechlinek.” realizowanego przez LGD „Kraina Rawki” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.