W sobotę 22 czerwca 2019 roku w centrum Lubani odbyły się Sobótki połączone z uroczystym otwarciem miejsca rekreacji, które powstało w ramach projektu grantowego sfinansowanego ze środków PROW 2014-2020.

Podczas uroczystości Pan Tomasz Nowakowski Sołtys Lubani i przedstawiciel OSP Lubania przedstawił historię generała Antoniego Madalińskiego. Zasłynął on w historii Polski jako znamienity generał, dowódca kawalerii, wielki patriota oraz jako jeden z dowódców w insurekcji kościuszkowskiej. Pod koniec życia objął dobra Kłopoczyn-Sosnów w parafii Lubania. Antoni Madaliński zmarł w 1804 roku. Jego ciało zostało złożone w Przybyszewie, a serce w kościele w Lubani, który spłonął w 1875 roku, a z nim serce Generała.

Proboszcz Jarosław Orliński i mieszkańcy poświęcili nowe miejsce rekreacji i integracji.  Następnie dziewczynki puściły wianki i wszyscy zasiedli do stołu.