,,Maj, Maryjny miesiąc, Marii uwielbianie,
przy kapliczkach ustrojonych litanii śpiewanie.”

Maria Jolanta Hein

 

Promocja obszaru oraz zachowanie tradycji i rozwój kultury to cele  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, które przyświecały nam podczas prac nad wydaniem publikacji poświęconej twórczości literackiej jednej z mieszkanek naszego obszaru - Pani Marii Jolanty Hein.

Pani Maria - wieloletnia członkini Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki“ od lat angażuje się w artystyczny rozwój naszego obszaru. Była założycielką i kierowniczką zespołu „Dzieciaki z Boguszyc“, a później „Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc“ oraz współautorką książki „U nos w Boguszycach“. Wkład Pani Marii w rozwój kultury i podtrzymywanie tradycji regionalnych nie pozostał niezauważony - w 2012 roku, na wniosek Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, została uhonorowana odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej“ przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2013 została laureatką tytułu „Dobrego Człowieka“ przyznanego przez Starostę Rawskiego.

Poetycka wrażliwość z jaką Pani Maria Jolanta Hein patrzy na świat znajduje odzwierciedlenie w jej twórczości. Uznaliśmy, że spośród licznych jej wierszy na szczególną uwagę zasługują te opiewające wyjątkowość miejsc będących świadkami naszej kultury i wiary przodków -  wiersze o starych, przydrożnych kapliczkach, krzyżach ustawionych na rozstajach dróg i tradycji śpiewania majówek, stąd pomysł na wydanie tomiku wierszy pt. „Szukając wiatru w polu…” ozdobionego rysunkami naszej młodej wolontariuszki Wiktorii Matysiak. Z dużą przyjemnością w miesiącu Maryjnym przekazujemy w Państwa ręce bezpłatne egzemplarze naszej nowej publikacji.

Pierwsze tomiki dotarły już do Gminy Rawa Mazowiecka, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej i naszych sąsiadów z parteru - członków i pracowników Klubu Seniora „Druga Młodość” w Starej Rossosze. W najbliższym czasie trafią również do wszystkich gmin z naszego obszaru, bibliotek publicznych i szkolnych oraz do mieszkańców miejscowości, które zgłosiły swoje kapliczki i krzyże do naszego konkursu „Najpiękniej Umajone”.