Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" informuje, iż zmianie uległ Regulamin Konkursu "Najpiękniej Umajone". Na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Konkursu „Najpiękniej Umajone” w paragrafie 5 dodano ustęp 3 a.