Za nami III Świąteczne Spotkanie Seniorów. Spotkanie realizowane było w ramach planu komunikacji na rok 2019 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" i dotyczyło podsumowania dotychczas zrealizowanych działań. Spotkanie było skierowane dla grupy defaworyzowanej określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju.

12 grudnia 2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej seniorzy z obszaru działania LGD po raz kolejny integrowali się w świątecznym nastroju. Spotkanie zaczęło się od warsztatów, które poprowadził Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej - Pan Rafał Reszka. Pod okiem Pana Rafała seniorzy mieli okazję przygotować świąteczne stroiki-prezenty. Tegoroczne warsztaty wymagały sporej ilości pracy, jednak kilkugodzinny proces twórczy przyniósł niesamowite efekty - wszystkie przygotowane przez seniorów stroiki prezentowały się wspaniale i z pewnością będą stanowiły ciekawy pomysł na prezent dla ich najbliższych. Po warsztatach pracownik biura LGD - Pani Wioletta Jędrasiak przedstawiła prezentacje podsumowującą działania zrealizowane przez LGD w 2019 roku. Następnie seniorzy zostali zaproszeni na zasłużony poczęstunek, przy którym nie brakowało wesołych dyskusji.

Wszystkim seniorom serdecznie dziękujemy za aktywny udział!